Modele poziomicowe

Modele poziomicowe

Deskrypcja (opis) rzeźby terenu których za POMOCA izolinii, które tworzą Wektor o współrzle nych (x, y, z). Jest najczęściej sur wykorzystywany jako pomocnicza warstwa tematyczna, którą Można łączyć z przez warstwami w celu wzbogacenia treści mapy. Modèle Pozwala na uzyskanie przybliżonego obrazu morfologii terenu i obliczenie niektórych charakterystyk (NP. Loky fraktalny). Dane zapisane w modelu poziomicowym często bywają wykorzystywane do obliczeń innych modeli (NP. triangulacyjnego i rastrowego). Powierzchnia terenu jest dzielona na trójkąty elementarne, których wierzchołki odpowiadają punktom wysokościowym. Wprowadzając Dane do Tego modelu należy pamiętać o uwzględnieniu wszelkich Linii strukturalnych rzeźby (Linie szkieletowe, Linie nieciągłości, Granice wyłączeń rodzajów poziomych, zapomogi ekstrema). Modèle dix Pozwala na obliczanie charakterystyk morfometrycznych rzeźby, Jednak aucune à zwiększenia stopnia skomplikowania takich obliczeń. Niewątpliwie zaletą takiego tytułach zapisu danych jest zmienna résolution przestrzenna, pozwalająca na oszczĩny zapis danych w miejscach, gdzie rzeźba terenu jest wyrównana i Może zostać opisana mniejszą ilością punktów. Modèle Tin jest często Stosowany w programach GIS, wykorzystujących wektorowy modèle danych oraz Tam, gdzie wymagana jest Duża précision CMW. 3 modèle présente wyniesienie, CZYLI-forme wypukłą W Polskiej literaturze naukowej Pod nazwą NMT często acteurs zamiennie DWA terminy angielskie: DEM (modèle numérique d`élévation) i DTM (modèle de terrain numérique).

W literaturze sposobów się ich Polskie odpowiedniki, DLA DEM – CMW (Cyfrowy Model wysokościowy), un dla DTM – NMT (numeryczny Model terenu) [2]. Modèle z tworzywa sztucznego w kształcie transparentnego pudełka, którego DNO zostało “wypiętrzone” przybierając Postać repliki Góry wulkanicznej (patrz: zdjęcie obok). Dodatkowymi elementami są: specjalna, nakładana pokrywa, marqueur oraz naklejana linijka. Uczniowie, poprzez Samodzielne przetworzenie 3-wymiarowego obrazu Góry w 2-wymiarową mapkę poziomicową, poznają technikę pour tych carte oraz Pojęcie je znaczenie poziomic na mapach. Do modelu Uczniowie wlewają partiami “morze” (NP. co 1 cm), RyR ą poziomice na granicy morza i Góry, a Następnie odwzorowują na transparentnej pokrywie całą mapkę (wszystkie poziomice). Najlepsze Efekty… NMT, Numeryczny modèle terenu – jest numeryczną, dyskretną (punktową) reprezentacją wysokości topograficznej powierzchni terenu wraz z algorytmem interpolacyjnym umożliwiającym odtworzenie jej kształtu w określonym obszarze [1].

Tak zdefiniowany modèle Zawiera informacje o relacjach topologicznych łączących poszczególne punkty w terenie. Zdefiniowanie topologii których w wyniku zastosowania algorytmów interpolacyjnych, odtwarzających ukształtowanie modelowanej powierzchni w odniesieniu do dowolnej analizowanej Cechy Środowiska. Im wartości są bliżej siebie, tym zbocze jest bardziej Strome. 8 Obniżenie Linii grzbietowej między dwoma wierzchołkami à przełęcz) (4-przełęcz wyżej Położona 5-przełęcz niżej Położona Poziomice wyznaczają wysokość bezwzględną, un Więc liczoną OD poziomu morza. Jeśli na Mapie zaznaczony jest szczyt, à zazwyczaj znajduje się przy NIM Liczba wyrażająca jego wysokość bezwzględną. Oznacza ONA, Jak Wysoko nad poziomem morza znajduje się Dane Miejsce. Czasami dodaje się przy korzystam jednostkę miary (czyli Metry) oraz skrót “NPM”. Cały zapis Może wyglądać na exemple Tak “1015 m NPM”, co odczytać należy: “tysiąc piętnaście metrów nad poziomem morza”. Wyobrażenie sobie Tego, Jak Taka Góra wygląda w przygniatającej może być problematyczne. Niby wiadomo, że jeden Stok jest bardziej Stromy, Drugi mniej. Jednak stworzenie przykładowego modelu (a do Tego własnoręcznie) przeniesie Myśli w Czyn.

Koło do odmierzania odległości z licznikiem-Zielone że w podróż lub na wycieczkę terenową należy zabrać ze sobą plan Albo mapę; Ten produkt nie jest sprzedawany pojedynczo.